Matematika pre 5. ročník ZŠ

13.07.2012 16:17

Dňa 13.7.2012 sme zaradili hodnotenie učebnice Matematika pre 5.ročník ZŠ od autorov Peter Bero, Zuzana Berová, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana.